ZİRAAT ODASI’NDA DAMLA SULAMA SEMİNERİ YAPILDI

Polatlı Ziraat Odası’nda soğanda, mısırda, şekerpancarında yenilikçi damla sulama ve filtre sistemleri hakkında seminer düzenlendi. Ziraat Odası konferans salonunda düzenlenen seminerde netafim firmasının teknik satış mühendisliğini yapan, ziraat mühendisi Önder Kabadayı birçok tarımsal üründe kullanılan damla sulama yöntemlerini anlattı.
KABADAYI NETAFİM FİRMASI HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Netafimfirmasının tarihçesinden bahsederek sunuma başlayan Ziraatmühendisi Önder Kabadayı; “Netafim firması 1965 sendesinde yurtdışında damla sulamayıicateden ilk firma.Dünya genelinde 18 tane üretim tesisi bulunanNetafimin 3. Büyük fabrikası Türkiye’deAdana bulunmakta. Bu fabrikada tüm damla sulama sistemlerinin hepsi üretilmekte.Geri kalan bütünürünler yurtdışından temin edilmekte. Netafim firmasını Türkiye’deki faaliyeti yaklaşık 1995 senesine dayanıyor.” Dedi.
“SUYU EŞİT BİR ŞEKİLDE VEREBİLDİĞİNİZ İÇİN AYNI ZAMANDA GÜBREYİ DE EŞİT BİR ŞEKİLDE DAĞITMA ŞANSINIZ OLUYOR”
Damla sulama sisteminin kaynakların verimli ve akılcı kullanılmasını sağladığını kaydeden Kabadayı “Tarımsal sektörde, peyzajalanında, seracılık alanında hizmet vermektedir. Sulama sistemi genelde 3 tip sulama sitemi mevcut. Salma sulama, yağmurlamasulama ve damla sulama. Çiftçilerimiz salma sulamayla tarlalarını suladığında vermiş oldukları bu suyun %50 sini bitkiye aktarabiliyor. Vermiş olunan suyun tamamını bitkiye verilemiyor. Yağmurlama sulama sisteminde vermiş olduğunuz suyun %75’ini bitkiyeaktarılabiliniyor. Damla sulama sistemi tercih ettiğinizde yaklaşık %95-%100 varan bu suyu etkili bir şekilde bitkilere aktarılıyor. Bununlabirlikte diğer sulama sistemlerine baktığınızda damla sulamasisteminde verim ve kaliteli artışı sağlanıyor. Damla sulama sistemi istemi bitkilerin kök sitemine suyun etkili bir şekilde verilmesi sağlanıyor.Şeker pancarında damla sulama sistemi kaynakların verimli ve akılcı kullanılmasını sağlıyor. İşçi bulmanın zor olduğu yâdamaliyetlerin yüksek olduğu bölgelerde etkili bir sulama yöntemi olarak iş gücü maliyetlerinde tasarruf sağlıyor.Azaltılmış toprak işleme ya da doğrudan ekim yöntemlerinin yapıldığı alanlarda damla sulama sistemi ile zarar görmüyor. Şekerpancarında damla sulamaverimi artıran, enerji ve su kullanımında tasarruf sağlayan ve uniform bitki gelişimine olanak sunan bir sulama sistemidir. Suyu ne kadar bölerek ve sık sık verirsek bitki o kadar yararlanır. Hangi sulama sitemini kullanırsa kullanın bunu sık sık ve az olarakverilmesi gerekiyor. Damla sulama sistemi tercihe ettiğiniz zamanaltınızda altın bir sitsem oluyor. Suyu eşit bir şekilde verebildiğiniz için aynı zamanda gübreyi de eşit bir şekilde dağıtma şansınız oluyor. Sulamada nasıl oluyorsagübre de aynı sistemi kullanmış oluyorsunuz.” Dedi.
“HER ÜRÜNDE DAMLA SULAMA SİSTEMİ KULLANMAK FAYDA SAĞLIYOR”
Neden damla sulama sistemlerinin kullanılmasıgerektiği hakkında bilgiler veren Önder Kabadayı; “Damla sulama sistemi verim ve kaliteyi artırıyor, Gübrelemeyi de iyi yaptığınız zaman verim alabilmeniz %10 ulaşıyor. Her üründe damla sulama sistemikullanmak fayda sağlıyor. Diğer sulama siteminde nazaran kullandığınız enerji ve sudan tasarruf sağlanmış olacak. Normalde hangi sulamayı yaparsanız yapın biz toprağı değil bitkiyi sulamaya çalışıyoruz buradaki önemli konuda şu her bitkinin istemiş olduğu ihtiyaç duymuş olduğu su miktarı var. Salma ve yağmurlama sulama sistemiyle sulama yaptığınız zamanbitki bu sudan faydalanmıyor.Bunu en iyi şekilde damla sulama sitemiyle yapabiliriz. Yağmurlama sulamasiteminde işçilik fazla oluyor fakat damla sulama sisteminde işçilik fazla olmuyorsadece bir kere Vanaları açmakapama yaptıktan sonra bir işçilik yapmak durumunda kalmıyorsunuz.” Dedi.
DAMLA SULAMA SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
-Diğer sulama metotları ile karşılaştırıldığında enerji kullanımında %30-%40 oranında tasarruf sağlar.
-Polar oranında 1-3 birim artış görülür.
-Diğer sulama metotları ile karşılaştırıldığında su kullanım oranında%25 – o/o35tasarruf sağlar.
– Diğersulama metotlarına oranla verim %15 – %30 oranında artar. .
– Tarlanın her yerine eşit dağılan su sayesinde uniform bir bitki gelişimi olur
– Damla sulama sisteminde diğer sulama sistemlerinde olduğu gibi yapraklar ıslatılmadığı için rutubetten kaynaklı mantarı hastalık riski azalır. Haber: Ali Rıza OVACIK