VAKIF VE DERNEKLERE YARDIM

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının hazırladığı rapora göre 2018 yılında devletin kasasından dernek, vakıf, birlik ve benzeri teşekküllere 818 milyon lira cari transfer ödemesi yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018 yılına dair Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı bir faaliyet raporu yayınladı. Önceki yıllarda Başbakanlık tarafından hazırlanan rapor, 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından kaleme alındı. Bu nedenle rapor, başkanlık sisteminin ilk altı aylık dönemini de kapsıyor. Raporun “Cari Transferler” bölümünde vakıf ve derneklere aktarılan para açıklandı.
ÖNGÖRÜLENDEN FAZLA CARİ TRANSFER GERÇEKLEŞTİ
Bölümün girişinde “Cari transferler için 2018 yılında 299 milyar 399 milyon TL ödenek öngörülmüş iken ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan ödenek eklemeleri ile birlikte yılsonu bütçe ödeneği 328 milyar 249 milyon TL olmuştur. Yılsonu itibarıyla bu ödeneklerden yapılan bütçe gideri 322 milyar 879 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer giderlerinin öngörülenin üzerinde gerçekleşmesinin en önemli nedenleri, görev zararları, gelirden ayrılan paylar ve hane halkına yapılan transferlerin bütçe ödeneğinin üzerinde gerçekleşmesidir.” ifadelerine yer verildi.
“Görev zararlarına yönelik transferler için 55 milyar 849 milyon TL ödenek öngörülmüş ve yılsonunda 80 milyar 897 milyon TL harcanmıştır.” denilen raporda şu gerekçelere yer verildi:
“Bu giderlerde harcamanın başlangıç ödeneğinden fazla olmasının temel nedenleri olarak; emeklilere dini bayramlar öncesinde yapılan ikramiye ödemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından SGK’ya yapılan ödemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal güvenliği olmayanların prim ödemeleri, özel bütçeli idarelerin emekli ikramiyeleri ile SGK’ya yapılan ek karşılık ödemeleri sayılabilir. Gelirden Ayrılan Paylar için 89 milyar 860 milyon TL ödenek öngörülmüş iken yılsonunda 95 milyar 866 milyon TL harcama yapılmıştır. Bu giderlerde harcamanın başlangıç ödeneğinden fazla olmasının temel nedeni genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının tahmin edilen tutarın üzerinde gerçekleşmesidir. Hane halkına yapılan transferler için 2018 yılında 49 milyar 757 milyon TL ödenek öngörülmüş iken yılsonunda 51 milyar 863 milyon TL harcama yapılmıştır.” Denildi. Haber Merkezi