GÖK’DEN SİGARA TESPİTİ

CHP Ankara Milletvekili Levent GÖK tespitlerini meclise sundu. GÖK “2018 Türkiye Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketiminin yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçmiştir. Geçtiğimiz yıl 118.5 milyar sigara tüketilirken, kişi başına düşen sigara sayısı yılda 1400 olarak gerçekleşmiştir. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün gibi ürünlerle sigaranın daha cazip hale getirildiğini ifade eden uzmanlar, Türkiye’nin aldığı bütün önlemlere ve sigara karşıtı duruşuna rağmen tütün tüketiminin bu denli artmasına anlam verememektedirler. Sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar bütün kamuoyunun malumudur, Türkiye’de sözü geçen ürünün tüketiminin yükselmesi çocuklarımızı ve gençlerimizi tehdit etmekte, sağlıklı bir gelecek hayalini karartmaktadır.
Bu bilgiler ışığında:
2002 – 2018 yılları arasında sigaraya karşı mücadele kapsamında ne kadar harcama yapılmıştır? Yıllık temelde açıklar mısınız?
Sigara kullanımına getirilen bütün yasaklara, sigara karşıtı reklam ve etkinliklere rağmen 2018 yılında tütün tüketim rekoru kırılmasının sebepleri nelerdir?
2016, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye’de tüketilen elektronik sigara, ısıtılmış tütün ve benzeri ürünlerin miktarlarını açıklar mısınız?
2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında tütün kullanımına bağlı sebeplerle kaç yurttaşımız hayatını kaybetmiştir?